Isabelle Stengers holds "A Plea for Slow Science"

De inaugurale les, onder de titel ‘A plea for slow science’, gaat door op 13 december 2011 om 17 uur aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). U vindt de volledige tekst van de lezing hier.

DeMens.nu en de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel zijn er trots op dat prof. Isabelle Stengers (ULB) aanvaard heeft om in 2011-2012 de Leerstoel Willy Calewaert te bekleden.

Isabelle Stengers studeerde scheikunde en wetenschapsfilosofie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze doctoreerde in 1984, onder de leiding van de fysicus en Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine met wie zij Orde uit chaos: de nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur schreef, een baanbrekend werk waarin geprobeerd wordt de filosofische consequenties te trekken vanuit de thermodynamische studie van systemen (ver) buiten evenwicht. Inmiddels geldt Isabelle Stengers internationaal als een van de meest diepgaande en gevierde wetenschapsfilosofen. Ze bekleedt de leerstoel Praktijken van de kennisproductie en leidt de Groupe d’études constructivistes (GECo) aan de ULB. In 1993 werd zij door de Académie Française onderscheiden met de Grote Prijs voor Filosofie, en eerder dit jaar was zij laureaat van de prestigieuze vijfjaarlijkse FRS-FNRS prijs Ernest-John Solvay voor humane en sociale wetenschappen.

Dit zijn slechts twee voorbeelden naast vele andere prijzen en onderscheidingen, zowel nationale als internationale. Isabelle Stengers is een zeer eigentijdse filosofe, maar bovenal een filosofe die zich volop rekenschap geeft van het feit dat theorieën nooit neutraal zijn, en diagnoses nooit onschuldig. Ver van het relativisme van diegenen voor wie alle kennis betrekkelijk is en niets het verschil maakt, nodigt Stengers ons uit om haar liefde voor de wetenschappen, en haar liefde voor praktijken van die wetenschap te delen, zonder zelfingenomenheid noch dogmatiek, zonder luiheid noch pretentie. Dit geeft samenhang en eenheid aan Stengers’ werk in de vele en gevarieerde domeinen die zij onderzocht heeft. Isabelle Stengers is een onderzoekster en lesgeefster met een uitzonderlijke mobiliteit, zowel geografisch als intellectueel, en vandaag is haar invloed aanzienlijk in verschillende kennisdomeinen.

Het onderwerp waar Isabelle Stengers zich over buigt is ‘A plea for slow science’. De lezing duurt van 17u00 tot 19u00 en vindt plaats in lokaal D2.01 (Aloïs Gerlo) op de campus Etterbeek. (Bereikbaarheid: www.vub.ac.be/campussen). Meer informatie over de verdere lezingenreeks in het kader van de leerstoel Willy Calewaert vindt u op www.vub.ac.be/IR.